Grazia Magazine 2015

Photographer : Thomas Nutz 

Client : Grazia